09 Cze 2021

Ruszyły szkolenia w ramach programu „WF z AWF”

Ósmego czerwca w gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu rozpoczęły się pierwsze szkolenia nauczycieli w ramach programu „WF z AWF – aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. 
Tematyka szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące metod przeciwdziałania skutkom bezczynności ruchowej, a także kwestie z zakresu szeroko rozumianego zdrowia oraz z psychologii pozwalające na zrozumienie oraz łagodzenie negatywnych skutków izolacji. 
Szczegółowa tematyka przedstawiona jest na stronie programu: https://www.wfzawf.pl/
W programie trwającym do maja do grudnia 2021 roku biorą udział nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych i średnich, a także nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 
Nauczyciele, którzy ukończą I etap projektu zdobędą certyfikat i będą mogli wraz ze swoją szkołą, która zechce aplikować do programu, ubiegać się o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów. Zajęcia przewidziano dla grup do 20 osób. Pozwoli to na przeprowadzenie około 300 tys. godzin zajęć.

Program zainicjowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, a realizowany jest on we wszystkich polskich AWF-ach: Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, która szkoli nauczycieli z województwa mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego; w filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej, która obejmuje szkoleniem województwa lubelskie oraz podlaskie; w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, obejmującej województwa zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie; w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie szkołą się nauczyciele z województwa śląskiego i łódzkiego; w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, szkolącej nauczycieli z województwa dolnośląskiego i opolskiego; a także w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, obejmującej województwa podkarpackie, świętokrzyskie oraz małopolskie i w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, obejmującej województwa wielkopolskie oraz lubuskie.
W zajęciach odbywających się w Gdańsku w czerwcu i lipcu (I etap) każdego dnia szkoleniowego weźmie udział około 100 nauczycieli wychowania fizycznego.
II etap projektu będzie realizowany od września br.