27 maj 2021

Wizyty studyjne studentów u pracodawców

Szanowni Studenci, 

AWFiS realizuje projekt unijny pt. „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS”, w ramach którego zaplanowano wizyty studyjne studentów u pracodawców. Wizyty mają na celu podniesienie przez Studentów AWFiS kompetencji zawodowych oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości poprzez poznanie specyfiki danego Pracodawcy, zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania danego Pracodawcy oraz poznanie charakteru realizowanych usług lub tworzonych produktów. 

Zgodnie z założeniami projektu wizyta ma trwać 10 godzin zegarowych (2 dni x 5 godzin). Na czas trwania wizyty Pracodawca przydzieli Studentom, spośród swoich pracowników, Opiekuna. 

Obecnie prowadzimy rekrutację chętnych do odbycia 2-dniowej wizyty wFundacji Pomóż Mi Żyć. Miejsce wizyty: „Pomorska Farma Życia” – Garcz (gmina Chmielno). 

Terminy wizyt: 

23-24.06.2021 – 3 osoby, 

28-29.06.2021– 3 osoby. 

Kryteria rekrutacyjne: 

  1. ankieta potrzeb i motywacji – 0-10 pkt. 
  2. kolejność zgłoszeń w przypadku równej liczby pkt. 

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszam Studentów ostatnich roczników studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków prowadzonych w AWFiS. Rozpoczynając udział w wizytach, uczestnik musi mieć status STUDENTA (nie może być absolwentem AWFiS). 

Termin rekrutacji: 27.05.2021 – 02.06.2021 

Miejsce składania dokumentacji rekrutacyjnej: Biuro Zarządzania Projektami UE, pok. 215 Budynek Administracji   

Osoba do kontaktu: Marzena Wysińska-Gajek, tel.  58 55 47 125 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: 

Deklaracja uczestnika

Formularz danych osobowych

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Oświadczenie uczestnika projektu (monitoring)

Ankieta potrzeb i motywacji