13 kw. 2021

„WF z AWF – zapisy na szkolenia”! Ruszyła właściwa rejestracja na szkolenia dla nauczycieli

Ruszamy z programem „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Kiedy tylko dzieci wrócą do zajęć stacjonarnych w szkołach, będą mogły wziąć udział w dodatkowych zajęciach sportowych. Krok po kroku, razem ze specjalistami z Akademii Wychowania Fizycznego, pomożemy uczniom wrócić do sprawności fizycznej.

Informujemy, że od dnia 17 maja na stronie Projektu WF z AWF www.wfzawf.pl rozpoczęła się właściwa rejestracja na szkolenia. Po utworzeniu indywidualnego konta uzyskacie Państwo prawo do właściwej rejestracji wraz z wyborem terminu szkolenia i pobraniem niezbędnych dokumentów, związanych z udziałem w szkoleniu.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Każdy chętny nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej, średniej i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może zapisać się na szkolenie. Nie musi tego zrobić pierwszego dnia. Rejestracja będzie otwarta do końca roku szkolnego.

Każdy nauczyciel może wziąć udział tylko w 1 szkoleniu (wymiar szkolenia ~8h). Będzie ono kompleksowe i obejmie zagadnienia dotyczące metod przeciwdziałania skutkom hipokinezji – bezczynności ruchowej, izolacji społecznej czy zdrowotnym, pojawiającym się w związku z pandemią. Podczas warsztatów poruszane będą również kwestie psychologiczne.

W jaki sposób nauczyciel może zgłosić się na szkolenie?

Przyjęcie Państwa na warsztat szkoleniowy jest związany z przejściem procedury, która składa się z dwóch kroków:

1.         Wstępna prerejestracja dokonana na stronie www.wfzawf.pl za pomocą otrzymanych od dyrektorów szkół kodów przynależnych do określonych ośrodków szkoleniowych (dotyczy nauczycieli, którzy nie dokonali jeszcze wstępnej rejestracji, a chcieliby uczestniczyć w projekcie).

2.         Rejestracja właściwa (po obowiązkowej rejestracji wstępnej) na portalu www.wfzawf.pl z wyborem dogodnego terminu szkolenia zaproponowanym przez przynależny Państwu ośrodek szkoleniowy (właściwy AWF).

Jak się zalogować?

Poniżej instrukcja logowania:

1. Na stronie www.wfzawf.pl w prawym górnym rogu kliknij granatową ikonę obrazującą „ludzika” (obok zielonego przycisku „Zgłoś się”). 

2. Jesteś na stronie „Zaloguj się do platformy”:

a)  Jeśli jesteś już zgłoszona/y do programu kliknij przycisk „Utwórz konto”, dalej postępuj zgodnie z instrukcją tworzenia konta.

b)  Jeśli nie zgłosiłaś/eś się jeszcze do programu zrób to klikając przycisk „Zgłoś się do programu”. Następnie postępuj jak w punkcie a).

3. Na adres e-mail użyty podczas zgłoszenia do programu, zostanie wysłany link do stworzenia konta w portalu oraz do utworzenia hasła.

4. Kliknij w link i stwórz hasło, które musi składać się z małych i dużych liter, cyfry oraz znaków specjalnych.

5. Po zalogowaniu wybierz termin szkolenia, klikając przycisk „Dołącz”. 

Mając aktywne konto na platformie można logować się wielokrotnie, sprawdzić termin, agendę i program szkolenia.

Co dalej?

Nauczyciele, którzy ukończą I etap projektu zdobędą certyfikat i będą mogli wraz ze swoją szkołą, która zechce aplikować do programu, ubiegać się o pieniądze na dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów. Zajęcia przewidziano dla grup do 20 osób. Pozwoli to na przeprowadzenie około 300 tys. godzin zajęć.

Jaki jest przewidywany plan szkoleń?

Jednodniowe kompleksowe szkolenie (w godz. 8:30-17:00) podzielone zostanie na trzy związane ze wspomaganiem powrotu uczniów do szkół po pandemii COVID-19 bloki tematyczne nazwane roboczo: „Aspekty psychologiczne” (45 min dyskusji + 45 min wykładu), „Aspekty zdrowotne” (45 min dyskusji + 45 min wykładu) oraz „Przykłady metodyczne przeciwdziałania skutkom hipokinezji, izolacji społecznej i zaburzeniom zdrowotnym pojawiającym się po przebyciu COVID-19 / wspomaganie odporności organizmu” (4×45 min + 45 min dyskusji).

W jakie dni będą odbywać się szkolenia?

Szkolenia w AWFiS będą się odbywać w trzy dni w tygodniu, tj. dla nauczycieli klas 1-3 w środy, dla nauczycieli klas 4-8 w czwartki i dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych w piątki.

Gdzie będą odbywać się szkolenia?

Wszystkie szkolenia planujemy zorganizować w formie stacjonarnej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (ul. Kazimierza Górskiego 1). Zajęcia z bloków „Aspekty psychologiczne” i „Aspekty zdrowotne” będą się odbywać w Sali Kongresowej AWFiS (budynek główny), natomiast zajęcia „Przykłady metodyczne przeciwdziałania skutkom hipokinezji, izolacji społecznej i zaburzeniom zdrowotnym pojawiającym się po przebyciu COVID-19 / wspomaganie odporności organizmu” będą realizowane w Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS (osobny budynek oddalony od budynku głównego o około 200 m). Natomiast jeśli sytuacja pandemiczna nie będzie sprzyjać, część szkoleń może zostać przeprowadzona zdalnie.

Kto będzie pokrywał koszty szkolenia?

Państwa uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Ponadto Organizator umożliwia Uczestnikom otrzymanie zwrotu kosztów podróży na oraz ze Szkolenia  do miejsca  zamieszkania. Uczestnik  szkolenia  wnioskujący  o  zwrot  kosztów  dojazdu  zobowiązany  jest  do samodzielnego   pobrania   z   portalu   www.wfzawf.pl   formularza   wniosku „zwrotu kosztów  przejazdu”,  jego  wydrukowania  oraz  wypełnienia  go  i  przekazania Organizatorowi podczas rejestracji Uczestników w dniu szkolenia. Warunki  refundacji  kosztów  podróży  reguluje odrębny regulamin – dostępny dla osób, które zarejestrowały się na szkolenie.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia? Czy zabrać ze sobą strój sportowy?

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz część praktyczną.

Uczestnik zajęć praktycznych w trakcie Szkolenia zobowiązany jest posiadać ze sobą strój sportowy oraz zmienione obuwie sportowe przeznaczone do  ćwiczeń na hali sportowej.

Z kim kontaktować się w celu uzyskania dalszych szczegółów?

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty internetowej na adres gdansk@wfzawf.pl
lub tel. 511 198 738 lub 58 343 29 35 (w godz. 10:00 – 15:00)

data publikacji: 19/05/2021