09 kwi 2021

Przedłużenie terminu czasowego zawieszenia kształcenia stacjonarnego w AWFiS

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 oraz przedłużeniem terminu zaostrzenia obostrzeń rządowych w AWFiS w okresie od 09 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. zajęcia dydaktyczne prowadzone będą wyłącznie w formie zdalnej.

Zarządzenie nr 62/2021 Rektora AWFiS z dn. 09 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 61/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia kształcenia stacjonarnego w AWFiS oraz trybu pracy pracowników AWFiS niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego