26 kw. 2021

ERASMUS+ rekrutacja na wyjazdy pracowników – przedłużona do 15 maja

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w rekrutacji na wyjazdy z programu Erasmus+.
Rekrutacja dotyczy wszystkich pracowników, jej zasady znajdą Państwo w „Regulaminie przyznawania stypendiów pracownikom AWFiS w ramach Programu Erasmus+


Aby przystąpić do rekrutacji, należy złożyć formularz zgłoszeniowy, wypełniając właściwą jego część (w celach dydaktycznych – STA lub szkoleniowych – STT).

https://drive.google.com/file/d/1rtjVYpMG8bfsVoGWV9fiMEnTNRUp4tId/view

Aplikacje należy złożyć do dnia 15 MAJA 2021, do godziny 13tej , mailowo (skan) na adres erasmus@awf.gda.pl lub osobiście w pok. 116B.