26 mar 2021

Przywrócenie trybu zdalnego zajęć dydaktycznych

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 oraz zaostrzeniem obostrzeń rządowych w AWFiS tryb hybrydowy prowadzonych zajęć dydaktycznych został zawieszony.

W okresie od 27 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. zajęcia dydaktyczne prowadzone będą wyłącznie w formie zdalnej.

Zarządzenie nr 61/2021 Rektora AWFiS z dn. 26 marca 2021 r. w sprawie: czasowego zawieszenia kształcenia stacjonarnego w AWFiS oraz trybu pracy pracowników AWFiS niebędących nauczycielami akademickimi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19