08 Mar 2021

AWFiS współpracuje z Fundacją „My Space Love Story

W piątek 5 marca mury Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odwiedziły absolwentka naszej uczelni, Poseł na Sejm RP Magdalena Sroka oraz Pani Anna Oworuszko-Cichowska, prezes Fundacji „My Space Love Story”. Podczas spotkania omawiano szczegóły dotyczące realizacji wspólnego przedsięwzięcia – Olimpiady dla nieletnich mieszkańców domów dziecka oraz niepełnosprawnych dzieci. 
Planowane wydarzenie miałoby się odbyć na terenie kampusu AWFiS w tym samym terminie, w którym odbywać się będą igrzyska olimpijskie w Tokio.

Współpraca naszej uczelni z Fundacją „My Space Love Story” cieszy mnie przede wszystkim dlatego, że wspólnie będziemy mogli zrobić coś dobrego – powiedział rektor AWFiS prof. dr hab. Paweł Cięszczyk – Zwłaszcza teraz, kiedy z powodu pandemii wykluczenie dzieci stało się jeszcze większe i bardziej dotkliwe.
„My Space Love Story” to fundacja, której główny celem statutowym jest propagowanie wiedzy o kosmosie przez działania informacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. W przypadku działań na rzecz dzieci i młodzieży fundacja wykracza jednak szeroko poza ramy swojej statutowej działalności, czego dowodem może być chociażby zorganizowanie „Wakacji pod żaglami”. W większości przedsięwzięć „My Space Love Story” wspierane jest przez PKN ORLEN.