19 lut 2021

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2020

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” serdecznie zapraszamy Studentów oraz ich Opiekunów Naukowych do wzięcia aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE ONLINE

Termin zgłoszenia udziału: do 19 marca 2021 r.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia, książeczkę streszczeń oraz certyfikat uczestnictwa w wersji PDF.

Zgłoszenia przez formularz FORMS link: https://tiny.pl/rpgf5

Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego
Patronat:
– Rektor AWF Warszawa prof. dr hab. Bartosz Molik
– Prorektor ds. Nauki dr hab. Paweł Tomaszewski prof. AWF
– Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego dr hab. Jakub Adamczyk prof. AWF
Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów
w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia.
Obszary tematyczne: wychowanie fizyczne, sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób
niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia.
Formy prezentacji prac: ustna (10 minut), plakatowa

Termin nadsyłania streszczeń przygotowanych zgodnie z załączonymi wymaganiami: do 26 kwietnia 2021 r. Streszczenia opublikowane będą w materiałach konferencyjnych oraz w wersji elektronicznej.

Streszczenia na Konferencję prosimy kierować na adres: konferencja.skn@awf.edu.pl

Wymogi edytorskie streszczenia (zgłaszanych doniesień): tekst powinien być przygotowany w edytorze Microsoft Word w języku polskim.
Maksymalna objętość –250 słów (do jednej strony A4).

Układ treści powinien zawierać: tytuł doniesienia, imię i nazwisko autora (autorów), instytucja (pełna nazwa), imię i nazwisko opiekuna naukowego oraz rozdziały: Wprowadzenie i cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski (ew. informacja o źródłach finansowania).
Tytuł doniesienia wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 14p., styl pogrubiony.
Autor/autorzy – tekst wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl kursywa.
Instytucja i opiekun naukowy – czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl normalny.
Tekst treści streszczenia: wyjustowany z włączoną opcją automatycznego dzielenia wyrazów, czcionka
Times New Roman, rozmiar 12 p., pojedynczy odstęp między wierszami w akapicie; marginesy 2,5 cm;
tytuły rozdziałów wyróżnione kursywą.
Nie umieszczać tabel i wykresów.

Informacje dodatkowe:

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia, książeczkę streszczeń oraz certyfikat
  uczestnictwa w wersji PDF.
 2. Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również studenci
  studiów doktoranckich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2018/2019, pod
  warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.
 3. Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
 4. Przewidziane są nagrody dla Laureatów Konferencji.
  Serdecznie zapraszamy i zachęcamy członków studenckich kół naukowych
  do czynnego udziału w konferencji!

KONTAKT:

e-mail: skn.konferencja@onet.pl

BIEŻĄCE INFORMACJE: www.awf.edu.pl