25 Sty 2021

Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze !

Szanowny Panie Profesorze!

Z okazji 70. urodzin życzymy Panu zdrowia, pogody ducha, energii do dalszej działalności naukowej i zadowolenia z każdego dnia. 
Rektor i cała społeczność akademicka


Profesor Kazimierz Kochanowicz urodził się 25 stycznia 1951 roku w Zalesiu (koło Sokółki w woj. podlaskim).

W młodości w LZS Podlasie Białystok, a następnie w AZS WSWF Gdańsk trenował lekkoatletykę. Biegał na 100 i 200 metrów, zdobywając pierwszą klasę sportową (11,1 s na 100 m i 22,2 s na 200 m). Jednak z powodu operacji kolana nie było mu dane kontynuować kariery w tym kierunku. Na studiach pod okiem doc. dr. Józefa Karniewicza podjął treningi gimnastyczne, osiągając wyniki na poziomie drugiej klasy sportowej.

W latach 1970-1974 studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku, zdobywając tytuł magistra wychowania fizycznego.

Po ukończeniu studiów, wraz z dr. Karniewiczem i prof. dr. hab. Stanisławem Sawczynem, współtworzył sekcję gimnastyczną w klubie sportowym AZS AWF.

W latach 1978-1981 odbył studia doktoranckie w Instytucie Kultury Fizycznej w Leningradzie w Rosji. Ich zwieńczeniem była praca doktorska pt. „Doskonalenie sportowo-technicznego przygotowania gimnastyków w wieku 7-8 lat na drodze rozwoju zwinności” oraz uzyskanie tytułu doktora nauk pedagogicznych ze specjalnością gimnastyka sportowa. Z kolei w latach 1996-1999 odbył staż naukowy w Narodowym Uniwersytecie Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie na Ukrainie, zakończony obroną rozprawy habilitacyjnej pt. „Teoretyczno-metodyczne podstawy kontroli kompleksowej w procesie szkolenia młodych gimnastyków”.

Wieloletni pracownik Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu – asystent, adiunkt, a następnie doktor habilitowany i profesor AWFiS. W latach 1982-1983 był kierownikiem Zakładu Gimnastyki i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych, od 1983 do 1986 roku prodziekanem ds. studenckich, następnie w latach 1996-2002 prodziekanem ds. studiów stacjonarnych, a od 2002 do 2015 roku dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego. Od 1999 do 2020 roku był kierownikiem Zakładu Teorii Sportu, zaś w latach 2008-2016 prorektorem ds. studenckich i sportu. 

Pod jego kierunkiem powstało dziewięć prac doktorskich. Jest autorem około 175 publikacji, w tym 10 pozycji zwartych z zakresu szkolenia sportowego, kontroli kompleksowej, metodyki nauczania ćwiczeń gimnastycznych.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryczności (IASK).

Jako trener klasy mistrzowskiej w gimnastyce sportowej (kurs trenerski kl. pierwszej odbył w latach 1982-1983, a kurs trenerski kl. mistrzowskiej w latach 1995-1996) wychował wielu gdańskich gimnastyków, nauczycieli i trenerów. Jest również sędzią międzynarodowym.

Doświadczenia szkoleniowe rozwijał w Pałacu Młodzieży i Instytucie Kultury Fizycznej im. P. F. Lesgafta w St. Petersburgu (1979-1981), a także w klubie sportowym GYM Lisieux we Francji (1989-1993). Prowadzeni przez niego juniorzy zajmowali czołowe miejsca w kwalifikacjach do mistrzostw Francji. Od 1975 do 1976 roku był trenerem gimnastyki w klubie Konradia Gdańsk, w latach 1981-1989 trenerem gimnastyki w klubie sportowym AZS AWF Gdańsk, a w latach 1993-2002 trenerem gimnastyki w MKS AZS AWFiS Gdańsk.

Jego dwaj synowie – Krzysztof i Andrzej także trenowali gimnastykę.