03 Gru 2020

Listy Polecające dla najlepszych!

W grudniu br. tegoroczni najlepsi absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zostali wyróżnieni za wyjątkową pracowitość i sumienność oraz bardzo dobre wyniki w nauce, a także za zaangażowanie w wydarzenia i bieżące sprawy uczelni.

Fot. Beata Zarach / Biuro Promocji AWFiS

Jego Magnificencja Rektor AWFiS prof. dr hab. Paweł Cięszczyk wraz z Prorektorem ds. Studenckich dr hab. Marcinem Dornowskim, prof. AWFiS osobiście pogratulowali najlepszym studentom oraz wręczyli im listy polecające wraz z upominkami ufundowanymi przez Akademię Leszka Blanika AZS AWFiS Gdańsk w postaci kart podarunkowych do sieciowego sklepu sportowego. Wydarzenie, choć odbyło się w trudnym dla wszystkich czasie, miało uroczystą oprawę, czym władze uczelni chciały podkreślić jego istotność, a nagrodzonym studentom przekazać wyrazy uznania w wyjątkowy sposób. Z trzema naszymi najlepszymi absolwentami spotkaliśmy się w murach uczelni, do dwóch wysłaliśmy listy i upominki pocztą tradycyjną.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Kierunek Wychowanie Fizyczne

Urszula Tworek

Kierunek Sport

Maciej Łyczak

Kierunek Turystyka i Rekreacja

Paulina Witkowska

Kierunek Fizjoterapia

Katarzyna Multan

Kierunek Terapia Zajęciowa

Patrycja Roszkowska
Fot. Beata Zarach / Biuro Promocji AWFiS
Fot. Beata Zarach / Biuro Promocji AWFiS