07 gru 2020

KOMUNIKAT NR 51/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z dnia 07.12.2020 r.

Od dnia 07 grudnia br. zostaje przywrócona możliwość realizacji przedmiotu „Praktyka śródroczna” dla studentów II roku 2 stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne.

Jednocześnie zostaje wydłużony termin realizacji w/w praktyki do 2 kwietnia 2021 r.

Komunikat nr 51/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej z dn. 07.12.2020 r.