23 lis 2020

Zaliczenie wolontariatu w r.a. 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, na podstawie Zarządzenia Rektora nr 95/2020 z dnia 11 września br., dot. organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021,  informuję iż dopuszcza się zaliczenie wolontariatu na podstawie udokumentowanej (załącznik nr 1 Komunikatu nr 43, link poniżej) formy:

– pomocy w powiatowych, wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

– pomocy w ośrodkach ochrony zdrowia,

– pomocy seniorom,

– innej pomocy na rzecz walki z pandemią COVID-19.

Komunikat nr 43 Dziekana wydziału KF w sprawie formy zaliczenia wolontariatu w r.a. 20202021