10 Lis 2020

Wśród terytorialsów wyróżniają się studenci AWFiS

Studenci Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku chętnie zasilają szeregi 7. Pomorskiej Brygady Terytorialnej. Zdaniem dowódcy brygady kmdr. Tomasza Laskowskiego, studenci gdańskiej AWFiS wśród swoich rówieśników wyróżniają się większą dyscypliną i sprawnością fizyczną.

Współpraca uczelni z popularnymi terytorialsami trwa od dwóch lat i układa się coraz lepiej. Nieformalną koordynatorką działań jest st. szer. Natalia Kowalska, która organizuje spotkania ze studentami, podczas których zachęca do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a do niedawna również jej pracownikiem. Działania w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej stały się wartościowym elementem mojego życia i są idealnym dopełnieniem moich pasji. Uważam że środowisko akademickie, szczególnie AWFiS, jest zbiorem ambitnych, zdeterminowanych, zorientowanych na działanie ludzi, chętnie podejmujących trudne wyzwania, a przecież właśnie taki powinien być żołnierz – mówi st. szer. Natalia Kowalska. – Często ci młodzi ludzie, będąc na początku swojej życiowej kariery, szukają pomysłu na samorealizację. Wierzę, że służba w WOT da im właśnie taką możliwość i pozwoli dalej się rozwijać.

Studenci AWFiS to osoby sprawne fizycznie, posiadające dużą świadomość konieczności podejmowania regularnej aktywności fizycznej. Dysponują wysokim poziomem automotywacji i zawsze zarażają swoją pozytywną energią. W wojsku, oprócz oczywiście zadań etatowych, bardzo często angażują się w życie sportowe jednostki. Mają wiedzę na temat nowości związanych z prowadzeniem zajęć czy treningów sportowych. Współpracują z prowadzącymi zajęcia sportowe trenerami, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem, a także reprezentują jednostkę na Mistrzostwach Wojsk Obrony Terytorialnej, a nawet Mistrzostwach Wojska Polskiego.

Współpraca pomiędzy AWFiS a 7. PBOT została nawiązana praktycznie od początku powstania naszej brygady, a więc od 2018 roku. Studenci mają wybór: Wojska Obrony Terytorialnej albo Liga Akademicka. Wielu z nich wybiera terytorialsów.  

– Żołnierze – studenci AWFiS wyróżniają się na pewno dużo większą dyscypliną i sprawnością fizyczną niż ich rówieśnicy. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu studentów jest w naszych szeregach, gdyż nie zawsze podają takie informacje w swoich ankietach. Mam nadzieję, że niebawem nasze szeregi zasilą kolejni studenci gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu – komentuje kmdr Tomasz Laskowski.

Służba w WOT to doskonały sposób na samorealizację i kształtowanie charakteru, który jednocześnie kształtuje wartości takie jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek do ojczyzny, ale i do słabszych. Pozwala również nawiązać nowe znajomości z osobami z różnych grup społecznych. Daje możliwość rozwoju zawodowego i kształcenia się w różnych specjalnościach. Mobilizuje do podtrzymywania kultury fizycznej, a jednocześnie daje radość z odnoszonych sukcesów i uczy przynależności do grupy, jak również zachowania hierarchii, co przekłada się na życie codzienne.