04 lis 2020

Nowy rzecznik prasowy AWFiS w Gdańsku

Dnia 2 listopada JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. dr hab. Paweł Cięszczyk powołał na funkcję rzecznika prasowego Mikołaja Polaka. Od 2015 roku jest pracownikiem Biura Promocji, pełni także funkcję specjalisty ds. promocji uczelni.

W swojej karierze zawodowej współpracował z mediami, współorganizował imprezy sportowe, rozrywkowe i konferencje prasowe. Wcześniej był zaangażowany przez kilka lat jako redaktor radia internetowego.

Rzecznik będzie odpowiedzialny m. in. za współpracę z dziennikarzami oraz reprezentowanie uczelni w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Będzie też pracował nad rozwojem komunikacji wewnętrznej AWFiS, a także nad promocją wybitnych sportowców, naukowców, trenerów, nauczycieli akademickich.

Do jego zadań będzie należało także wsparcie pracowników AWFiS w zakresie kontaktów z mediami oraz informowanie o osiągnięciach uczelni i ważnych wydarzeniach odbywających się na terenie i w obiektach AWFiS w Gdańsku.

Dane kontaktowe:

mgr Mikołaj Polak

Rzecznik prasowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

tel. +48 605 554 511

e-mail: rzecznik@awf.gda.pl