23 lis 2020

Realizacja praktyki zawodowej „na rzecz uczelni” w ramach wdrożeniowej praktyki zawodowej, przez studentów studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, w znaczącym stopniu utrudniającą realizację przez studentów kierunku Turystyka i Rekreacja godzin „na rzecz AWFiS”, w ramach praktyki zawodowej, tę część w wymiarze 40 godzin należy zrealizować w ramach studenckiej praktyki wdrożeniowej.

Studenci, zgodnie z obowiązującym planem studiów, w celu rozliczenia praktyki wdrożeniowej na kierunku Turystyka i Rekreacja, zobligowani są do złożenia kompletnej dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie praktyki w wymiarze 240 godzin.

Praktyka w ramach projektów realizowanych przez AWFiS pozostaje jako możliwość realizacji wdrożeniowej praktyki zawodowej.

Zarządzenie nr 11/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej