29 Lis 2020

Największy kompleks sportowy Gdańska

W ubiegłym roku nasza uczelnia obchodziła 50 lecie swojego istnienia Przypomnijmy – 6 sierpnia 1969, decyzją Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, prekursorka obecnej AWFiS. Ale – początki obecnej AWFiS miały genezę znacznie wcześniej – w 1952 roku. Trudno uwierzyć, że za chwilę będzie 70 lat.Wszystko zaczęło się od powołania w 1952 roku w Oliwie Technikum Wychowania Fizycznego. Pięć lat później dołączono do niego Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Trzeba w tym miejscu pamiętać, że pod koniec lat 50 – tych XX wieku posiadanie studium było traktowane jako coś pośredniego pomiędzy wykształceniem średnim a wyższym magisterskim. Przekształceniom towarzyszyła szybka rozbudowa bazy szkoleniowej. „W ostatnich latach…między Oliwą a Sopotem rozbudowuje się wielki ośrodek sportowy … pisali w 1957 roku autorzy przewodnika po Oliwie, wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku a skierowanego do przewodników i nauczycieli. Uczelniany kompleks sportowy często jako „największy zespół obiektów sportowych w Gdańsku”, opisywany był w kolejnych przewodnikach po Oliwie i Sopocie, jako ważny element infrastruktury rekreacyjnej, służącej nie tylko studentom i sportowcom, ale także mieszkańcom miasta.

Bartosz Gondek