23 Lis 2020

Najlepsi w Europie Środkowo-Wschodniej !

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku to jedna z najlepszych uczelni sportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Skąd taki wniosek? Wystarczy spojrzeć na Academic Ranking of World Universities (ARWU), a więc tzw. ranking szanghajski, w którym gdańska Akademia sklasyfikowana jest wśród 300 najlepszych na świecie.

Ranking szanghajski jest opracowany i prowadzony przez Centre for World-Class Universities (CWCU) Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju. Obejmuje osiągnięcia naukowe szkół wyższych z całego świata. Pierwszy raz został opublikowany w 2003 roku. Na potrzeby głównego rankingu analizowanych jest ponad 1800 uniwersytetów, spośród których 1000 trafia na ostateczną listę rankingową. Obejmuje on „klasyfikację generalną” i rankingi „specjalistyczne”, przygotowywane dla poszczególnych dziedzin i przedmiotów, wśród których jest również ranking Top 300 wyższych szkół i wydziałów prowadzących działalność naukową z zakresu określanego jako „sport science” (tzw. Shanghai Ranking’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments), który został opublikowany po raz pierwszy cztery lata temu.

 – Publikacja rankingu szanghajskiego budzi zawsze duże zainteresowanie środowiska akademickiego, ale także opinii publicznej i świata polityki. W tym roku w głównym zestawieniu znalazło się osiem polskich uczelni, z których najwyżej sklasyfikowany Uniwersytet Warszawski plasuje się w czwartej setce. Po publikacji rankingu nieodmiennie pojawiają się głosy o konieczności podnoszenia jakości polskiej nauki i wprowadzenia niezbędnych reform, gonieniu czołówki i przede wszystkim – zwiększenia finansowania działań polskich naukowców. Nie oszukujmy się – we współczesnym świecie nauki nie da się robić bez pieniędzy. Rankingi, niezależnie od tego, który weźmiemy pod uwagę, od lat pokazują, że bez zwiększenia finansowania nadzieje na dogonienie uciekającego peletonu są coraz bardziej płonne – komentuje prorektor ds. nauki Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS.

Co ciekawe, w rankingach specjalistycznych, takich jak ten Shanghai Ranking’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments, wypadamy lepiej. Można z tego wysnuć wniosek, że mniejsze, bardziej wyspecjalizowane jednostki radzą sobie nieźle, pomimo obecnych i trwających w zasadzie od zawsze problemów z finansowaniem.

 – Aby nadrabiać te braki, jesteśmy zmuszeni do wdrażania w przyspieszonym tempie nowej kultury pracy naukowej i wypracowywania nowych mechanizmów, które skutecznie funkcjonują w krajach zachodnich od wielu lat.  Robimy, co się da i – jak widać – osiągamy spore sukcesy. Do sukcesów z pewnością można zaliczyć obecność gdańskiej uczelni w zestawieniu Top 300 rankingu szanghajskiego – dodaje prof. Maciejewska-Skrendo.

Zestawienie najlepszych uczelni na świecie tworzy się na podstawie kilku wskaźników. Pod uwagę bierze się liczbę absolwentów, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa oraz liczbę publikacji w czasopismach „Nature” lub „Science” i najczęściej cytowanych naukowców oraz publikacji, które znalazły się w wybranych indeksach cytowań, ale również wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

Wśród prezentowanych w 2020 roku 300 najlepszych jednostek naukowych w kategorii Sport Science Schools and Departments aż 285 to duże uczelnie, zwykle uniwersytety różnego typu, posiadające jednostki związane ze sportem. Tylko 15 jednostek z Top 300 to uczelnie w całości sportowe, poświęcone wyłącznie działalności naukowej związanej z tematyką „sport science” i właśnie w tym prestiżowym gronie 15 najlepszych uczelni sportowych z całego świata znalazła się gdańska AWFiS, co jeszcze bardziej podkreśla znaczenie osiągniętej przez naszą uczelnię pozycji – dodaje prof. Maciejewska-Skrendo. – Jest to efekt ciężkiej i wytężonej pracy naszych naukowców. Jako nowy prorektor ds. nauki jestem naprawdę dumna z osiągnięć pracowników AWFiS. Liczymy na dalsze wzrosty wskaźników pokazujących aktywność naukową pracowników gdańskiej akademii, a co za tym idzie, na poprawienie naszej pozycji w przyszłorocznym rankingu.

pełna LISTA