06 paź 2020

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

6 października 2020 r. w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zainaugurowano nowy rok akademicki 2020/2021. Z powodu pandemii koronawirusa liczba obecnych w sali kongresowej osób została ograniczona do niezbędnego minimum, a dla studentów, absolwentów, pracowników oraz sympatyków uczelni uroczystość była transmitowana w Internecie.

Tegoroczną inaugurację rozpoczęto minutą ciszy, by uczcić pamięć zmarłych w minionym roku akademickim pracowników, trenerów i sportowców związanych z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku: dziekana dr. hab. Tomasza Tomiaka, prof. AWFiS, prof. dr. hab. Zbigniewa Szota, prof. dr. hab. Viktora Mishchenko, prof. dr hab. Józefa Drabika, . dr. hab. Mieczysława Guldę, dr. Leszka Biernackiego, doc. dr. Józefa Karniewicza, mgr. Ryszarda Zieniawę, mgr. Arkadiusza Sadowskiego, Danutę Kasiulanis-Pyzio Andrzeja Krukowskiego oraz Józefa Gackiego.

Następnie rektor prof. dr hab. Paweł Cięszczyk wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do zaplanowanego na nowy rok akademicki kształcenia hybrydowego, nowych programów kształcenia oraz zadań stojących przed uczelnią w najbliższym czasie. Podsumował także rok akademicki 2019/2020, podkreślając dobre wyniki uczelni w rankingach „Perspektyw” oraz informując o sporej liczbie pozyskanych grantów i wysoko punktowanych artykułów naukowych.

 „W uczelni wyższej, obok kształcenia, równie ważna jest działalność naukowa, a ta w minionym roku akademickim okazała się bardzo owocna. – powiedział rektor AWFiS prof. dr hab. Paweł Cięszczyk – Nasi pracownicy uzyskali i realizowali granty na łączną kwotę 6 205 890 zł, co przełożyło się na publikację wyników badań w liczących się, wysoko punktowanych czasopismach naukowych i uzyskanie w latach 2019-2020 aż 341 punktów Impact Factor. Wynik ten znacząco przekłada się na pozytywną ocenę uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a tym samym na uzyskiwany poziom finansowania, co jest szczególnie ważne, gdyż po zamknięciu programu naprawczego po raz pierwszy od wielu lat zaczęliśmy się bilansować, a nasze wydatki nie przekraczają przychodów”.

 Następnie, po wyemitowaniu życzeń od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka,  prorektor ds. studenckich dr hab. Marcin Dornowski prof. AWFiS dokonał immatrykulacji studentów I roku, a prorektor ds. nauki dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS przeprowadziła ślubowanie nowo wypromowanych doktorów oraz doktorów habilitowanych. Godności tej dostąpili dr Katarzyna Patrycja Dzik, dr Rafał Grad, dr Mirosław Bierkus, dr Maciej Buryta, dr hab. Inna Sokołowska i dr hab. Zbigniew Ossowski.

 W dalszej części inauguracji studentom AWFiS wręczono listy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia a nauce. Z kolei list gratulacyjny JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymała zawodniczka klubu sportowego AZS AWFiS Gdańsk Anna Pólkowska – złota medalistka mistrzostw Polski seniorek w biegu na 800 m.

 Wykład inauguracyjny pt. „Ćwiczenia w ciąży jako antidotum na choroby cywilizacyjne dwóch pokoleń” wygłosiła dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS.

Galeria zdjęć – fot. Beata Zarach