06 paź 2020

Nowe możliwości gdańskiej uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku należy do ścisłej czołówki polskich uczelni sportowych, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu to krajowy lider, jeśli chodzi o laboratoria wyposażone w sprzęt nowej generacji. Wspólne działania obu uczelni mogą zaowocować ciekawymi projektami.

Współpraca AWFiS i PWSZ była głównym tematem spotkania rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu prof. dr. hab. Pawła Cięszczyka z dr. Dariuszem Skalskim, rektorem wałeckiej PWSZ.

– Pomysł współpracy pojawiał się od dawna. Mamy wspólne cele, które chcemy osiągnąć. W ofercie naszej uczelni posiadamy kierunek wychowanie fizyczne I stopnia, ale nie mamy możliwości dania naszym studentom wykształcenia II stopnia, a więc uzyskania tytułu magistra. W tym celu pomoże nam gdańska AWFiS i jej kadra dydaktyczna. Dzięki temu tytuł magistra będzie można uzyskać także w Wałczu – mówi nam dr Dariusz Skalski, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. – Ze względu na otoczenie społeczno-gospodarcze jesteśmy skupieni na współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W ciągu dwóch ostatnich lat nasze laboratoria zostały wyposażone w najnowocześniejszy w Polsce sprzęt. Część specyfikacji sporządzona została po wcześniejszych konsultacjach właśnie z przedstawicielami MON.  

Na czym skorzysta gdańska uczelnia? Współpraca z PWSZ przyczyni się na pewno do rozwoju nowego kierunku, który niebawem ma być uruchomiony w AWFiS.

 – Nie ukrywam, że współpraca ze szkołą w Wałczu otwiera przed naszą uczelnią nowe możliwości. W tej chwili laboratoria wałeckiej szkoły wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt wykorzystywany w badaniach dotyczących cyberbezpieczeństwa. Pomoc kadrowa i sprzętowa w tej materii byłaby dla nas nieoceniona, ponieważ planujemy uruchomić niebawem kierunek bezpieczeństwo – podkreśla prof. dr hab. Paweł Cięszczyk. – Warto jeszcze podkreślić to, że PWSZ współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Sportu w Wałczu. Sportowy ośrodek mógłby być dla naszych naukowców doskonałą bazą do prowadzenia badań aplikacyjnych na czołowych polskich sportowcach.

Dodajmy, że rozmowy rektorów dotyczyły także wspólnego ubiegania się o środki finansowe z różnych źródeł, m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wspólne działanie na pewno będzie efektywniejsze.

 – O pierwszym wspólnym projekcie już rozmawialiśmy. W jego realizację ma być zaangażowana spółka Asseco. Projekt ma dotyczyć prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w oparciu o narzędzia informatyczne w czasie pandemii. Środki na ten cel chcemy pozyskać właśnie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – dodaje prof. dr hab. Cięszczyk.

O wspólnych przedsięwzięciach gdańskiej AWFiS i PWSZ w Wałczu na pewno będziemy jeszcze informować.