09 paź 2020

Międzynarodowy ekspert ds. ćwiczeń prozdrowotnych prowadzi zajęcia w AWFiS

W ramach  programu Erasmus plus, w tym tygodniu naszą uczelnię odwiedziła prof. Simona Pajaujiene z Lithuanian Sports University w Kaunas. Prof. Simona Pajaujiene jest międzynarodowym ekspertem w zakresie ćwiczeń prozdrowotnych i uczestnikiem licznych programów i projektów Unii Europejskiej, promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

W czasie zajęć z treningu funkcjonalnego na kierunku Turystyka i rekreacja zaprezentowała nową formułę ćwiczeń Nirvana fitness – wszechstronnie oddziałujących na organizm, w szczególności na poprawę rytmu oddechowego i redukcję stresu. W zajęciach, poza studentami, aktywnie uczestniczyli nauczyciele AWFiS z Zakładu Fitness: dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS, dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS oraz mgr Justyna Bolek.