27 paź 2020

Aktywność kulturalna w środowisku akademickim

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach:

  • student (osoba wyróżniająca się i zaangażowana)
  • opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych)
  • zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół/chór)
  • zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny)

Nagrody w kategoriach zespołowych:

I miejsce – 15 000 zł,
II miejsce – 10 000 zł,
III miejsce – 5 000 zł,


Nagrody w kategoriach indywidualnych:

I miejsce – 5 000 zł,
II miejsce – 3 000 zł,
III miejsce – 2 000 zł.

Zgłoszenia na :

www.kultura.psrp.org.pl

trwają do 8.11.2020 r.