29 paź 2020

Obsługa spraw socjalnych studentów i doktorantów w okresie zagrożenia epidemiologicznego

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego – studenci nie są obsługiwani w kontakcie osobistym. Wnioski stypendialne należy wrzucać do skrzynki podawczej z napisem „Sprawy socjalne studentów”, znajdującej się w holu głównym budynku AWFiS. Skrzynka podawcza jest dostępna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 14.00. Wnioski można też wysyłać pocztą polską na adres uczelni z dopiskiem „Sprawy Socjalne Studentów”. Wnioski przesłane mailem nie będą rozpatrywane.