18 wrz 2020

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „Wielokierunkowe badania osób aktywnych fizycznie z populacji polskiej jako przesłanka do stworzenia mapy genomowej szeroko rozumianych predyspozycji do uprawiania sportu.” 

Celem badania będzie poznanie pełnej sekwencji genomu każdego uczestnika badania, a w skali całego projektu – porównanie genomów poszczególnych dawców. W ramach Projektu zostanie zakwalifikowanych 1000 osób celem wytworzenia unikatowej bazy zwanej Genomiczną Mapą Polski.

Planowane jest powiązanie danych genomicznych z informacjami o cechach fenotypowych, włączając w to morfologię krwi, a także informacje na temat ogólnego stanu zdrowia oraz stylu życia.

W związku z powyższym uczestnicy badania będą poproszeni o wypełnienie ankiet oraz o udział w badaniach laboratoryjnych:

1) Badania w szpitalu:

– rozszerzone badania krwi: morfologia krwi, poziom żelaza, glukozy i kreatyniny, poziom cholesterolu z podziałem na frakcje LDL i HDL, poziom hormonów tarczycy TSH, FT3 i FT4, poziom kortyzolu,

– podstawowe badanie moczu,

– RTG klatki piersiowej w dwóch projekcjach,

2) Testy w Laboratorium Wysiłku Fizyczego (AWFiS Gdańsk)

a. Przeprowadzenie szczegółowych analiz składu ciała (bioimpedancja),

b. Test VO2max,

c. Test Wingate,

d. Test szybkości reakcji,

e. Test siły uścisku dłoni,

f. Pomiar wysokości i mocy wyskoku

Korzyści z tytułu realizacji projektu będą mieć wymiar zarówno indywidualny (każdy uczestnik ma możliwość otrzymania swoich wyników) jak i społeczny – dzięki zebraniu nowych danych na temat powiązań między składem genomu a stylem życia i dietą. Stworzy to możliwości w zakresie

  • opracowania nowych testów diagnostycznych;
  • określenia zaleceń odnośnie kształtowania prawidłowych zachowań związanych z indywidualnymi cechami każdego człowieka;
  • ustalania zindywidualizowanych schematów terapeutycznych, a w konsekwencji rozwoju medycyny spersonalizowanej.

Do badań kwalifikowane są osoby aktywne fizycznie, pochodzenia polskiego, w wieku 16-45 lat.

Osoby chętne są proszone o kontakt: 1000genomow@awf.gda.pl