17 wrz 2020

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi AWFiS realizując projekt

 „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS w Gdańsku – etap II” (nr POWR.03.05.00-00-Z013/18)

zaprasza pracowników administracyjnych
na zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia prowadzone będą na terenie Uczelni w pięciu grupach na poziomach dostosowanych do potrzeb pracowników.

Okres realizacji zajęć październik 2020 – czerwiec 2021
(4 godziny tygodniowo, dwa razy w tygodniu)

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o złożenie formularza rekrutacyjnego w formie elektronicznej na adres katarzyna.jereczek@awf.gda.pl lub osobiście w Biurze Zarządzania Projektami Unijnymi w pokoju 213 (wtorki i czwartki).

Osoby zgłaszające się pierwszy raz do udziału w projekcie proszone są, aby dodatkowo wypełnić załączony test.

Uwaga! Liczba miejsc w projekcie ograniczona!

Zgłoszenia przyjmujemy do 24.09.2020 r.

Planowane rozpoczęcie zajęć od 05.10.2020 r.