25 wrz 2020

Perspektywy rozwoju kierunku kształcenia Fizjoterapii

21 września 2020 r., na uczelni odbyło się spotkanie prof. Pawła Cięszczyka Rektora AWFiS oraz Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów dra. hab.n.med. Macieja Krawczyka.

W spotkaniu wzięli udział dr Zbigniew Wroński i dr Paweł Adamkiewicz, wiceprezesi Krajowej Rady Fizjoterapeutów,  dr Jolanta Zajt prodziekan ds. kierunku fizjoterapia AWFiS,  dr Andrzej Permoda, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Physiotherapy Review wydawanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, adiunkt AWFiS oraz dr Katarzyna Gierat –  Haponiuk, konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii, członek Krajowej Rady Fizjoterapii.

Na spotkaniu, któremu przewodniczył Rektor, omówiono perspektywy rozwoju kierunku kształcenia Fizjoterapii w Europie, w Polsce i w AWFiS. Omówiono rozwój badań interdyscyplinarnych i publikacji naukowych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi klinicznych w fizjoterapii.

Ponadto, zarząd Krajowej Rady Fizjoterapeutów spotkał się również z fizjoterapeutami, nauczycielami akademickimi AWFiS.

Na zdjęciu od lewej: dr Andrzej Permoda, dr Zbigniew Wroński, dr Jolanta Zajt, prof. Paweł Cięszczyk, dr hab. Maciej Krawczyk, dr Paweł Adamkiewicz, dr Katarzyna Gierat-Haponiuk