06 Lip 2020

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego

W dniu 3 lipca 2020 roku w przepięknej scenerii Pałacu w Luzinie odbyła się Rada Rektorów Województwa Pomorskiego. Organizatorem spotkania po raz ostatni w roli Przewodniczącego był JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG.

W spotkaniu uczestniczyli także Rektorzy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Politechniki Gdańskiej, Ateneum – Szkoły Wyższej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Muzycznej. Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu, po raz pierwszy w swojej kadencji, reprezentował JM Rektor prof. dr hab. Paweł Cięszczyk.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii funkcjonowania uczelni w dobie pandemii oraz planów stopniowego „odmrażania” szkolnictwa wyższego na Pomorzu.

W czasie spotkania dokonano także wyboru nowego Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, którym został JM Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.