12 Maj 2020

Sesja egzaminacyjna online, rekrutacja na podstawie ocen

Covid-19 do góry nogami wywrócił nasze życie – również funkcjonowanie uczelni wyższych. Do nowych zasad bez problemów dostosowała się Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Egzaminy i rekrutacja po nowemu. Niektórzy studenci będą mogli liczyć na warunkowe zaliczenia. Jak będzie to wyglądać w praktyce? 

Sesja egzaminacyjna online, rekrutacja na podstawie ocen

Już od połowy marca na gdańskiej uczelni wszystkie zajęcia odbywają się w formie zdalnej, zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Pracownicy uczelni, zarządzeniem rektora, zostali zobligowani do zachowania ciągłości procesu dydaktycznego w formie elektronicznej. Największy problem na początku stwarzały warunki techniczne. W tej chwili jest już wdrażana platforma e-learningowa, gdzie będzie można prowadzić zajęcia nawet dla kilkuset osobowej grupy studentów. W zależności od charakteru przedmiotu pracownicy stosują różne formy kształcenia zdalnego. W przypadku zajęć praktycznych studenci są między innymi zobligowani do opracowań scenariuszy zajęć lekcyjnych, sportowych i treningowych, opracowań multimedialnych – filmów szkoleniowych z elementami nauczania techniki sportowej.

– Taki sposób przekazania wiedzy nie jest problemem w przypadku teorii. Postanowiliśmy jednak, że w przypadku zajęć praktycznych będą także udzielane przedłużenia terminów zaliczeń do powrotu na uczelnię.  Nie oznacza to jednak, że studenci będą zwolnieni z egzaminów. Będzie on tylko przesunięty na czas późniejszy lub przyjmie inną formę zaliczenia – tłumaczy dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS, prorektor ds. kształcenia i rozwoju AWFiS w Gdańsku.

Pierwszy raz nie tylko w historii gdańskiej akademii, ale całego polskiego szkolnictwa wyższego, egzaminy będą mogły odbywać się w formie online. Dotyczy to nie tylko egzaminów dyplomowych – licencjackich i magisterskich, ale także egzaminów instruktorskich i trenerskich.

– Jesteśmy właśnie w trakcie testowania systemu, aby wykluczyć wszelką zewnętrzną pomoc osobie zdającej. W tej chwili przeprowadzane są kolokwia i widać, czy system sprawdza się, a prowadzący mają do wyboru komunikatory i programy internetowe – dodaje dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS.

Inaczej niż zwykle przeprowadzany będzie proces rekrutacyjny. Uczelnie wyższe muszą dostosować się do harmonogramu tegorocznych matur, które zostały przesunięte na czerwiec. AWFiS to uczelnia stricte sportowa, dlatego w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany był dotychczas egzamin wstępny ze sprawności fizycznej.

– Jednak mając na względzie bezpieczeństwo naszych kandydatów oraz pracowników uczelni, rezygnujemy w tym roku z egzaminu sprawnościowego. W tym roku przeprowadzony zostanie konkurs świadectw – informuje dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS. – Ze względu na charakter naszej uczelni zależy nam przede wszystkim na pozyskaniu sportowców, którzy reprezentują najwyższy poziom w reprezentowanej przez siebie dyscyplinie sportu – będą musieli wykazać się posiadaniem odpowiedniej klasy sportowej. Osoby, te uzyskają maksymalną liczbę punktów. 

Rozpoczęcie rekrutacji na AWFiS planuje się od 29 czerwca, a zakończenie w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich – 21 sierpnia. W przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia rekrutacja będzie trwać do15 września. 

– Mam nadzieję, że pandemia nie będzie trwać zbyt długo i nowy rok akademicki rozpoczniemy w sposób tradycyjny. Jeśli jednak sytuacja się nie zmieni, to nie będziemy mieli innego wyjścia i w dalszym ciągu będziemy prowadzić zajęcia online. Nie zastąpi to oczywiście bezpośredniego kontaktu studenta z wykładowcą – w przypadku przedmiotów teoretycznych, a szczególnie przedmiotów praktycznych – przyznaje dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS.