24 kwiecień 2020

Wybory | Ogłoszenie listy kandydatów na Rektora AWFiS w Gdańsku

OGŁOSZENIE

Uczelniana Komisja Wyborcza, zgodnie z Regulaminem Wyborczym zatwierdzonym Uchwałą nr 1 UKW z dnia 24 stycznia 2020 roku, treść jednolita w załączniku nr 1 do wskazanej uchwały, informuje iż kandydatem na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku w wyborach na okres do końca kadencji 2016 – 2020

jest

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk.

Uchwała Nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad zgłaszania protestów wyborczych w wyborach uzupełniających na funkcję rektora AWFiS na okres do końca kadencji 2016-2020 ogłoszonych na dzień 28 kwietnia 2020 r.dostępna w załączniku PDF poniżej.