29 kw. 2020

Prof. dr hab. Paweł Cięszczyk rektorem AWFiS w Gdańsku na okres do końca kadencji 2016-2020

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników głosowania

w wyborach uzupełniających na funkcję rektora AWFiS

na okres do końca kadencji 2016-2020

Szanowni Państwo,

w dniu 28 kwietnia 2020 r. odbyły się wybory uzupełniające na funkcję rektora AWFiS w Gdańsku na okres do końca kadencji 2016-2020. Wybory na rektora AWFiS zostały po raz pierwszy przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem internetowego systemu do głosowań – Głosuj24.

Rada Akademii wskazała jako jedynego kandydata prof. dra hab. Pawła Cięszczyka.

W wyniku głosowania kandydat otrzymał:

20 głosów „ZA”,

1 głos „PRZECIW”,

0 osób wstrzymało się od głosu.

Na podstawie wyników głosowania Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdziła wybór prof. dr hab. Pawła Cięszczyka na funkcję rektora AWFiS w Gdańsku na okres do końca kadencji 2016-2020

Od dnia dzisiejszego (29 kwietnia 2020 r.) do dnia 1 maja 2020 r. członkowie Kolegium Elektorów mogą składać protesty wyborcze na mocy uchwały UKW nr 1 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący UczelnianejKomisji WyborczejProf. dr hab. Stanisław Sawczyn