07 kwiecień 2020

OGŁOSZENIE RADY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

W związku z ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku kalendarzem czynności wyborczych, określonym w Uchwale nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej AWFiS w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2020 r., Rada Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku prosi o składanie zgłoszeń kandydatur na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w wyborach na okres do końca kadencji 2016-2020.