08 kwiecień 2020

Infrastruktura w AWFiS na przełomie ostatnich 10 lat

Zmodernizowany oliwski kampus oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, nowoczesna Hala Gimanstyczna Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFiS, laboratoria badawcze oraz inteligenta, w pełni zautomatyzowana marina żeglarska na sto miejsc postojowych – to inwestycje zrealizowane w mijającym dziesięcioleciu, które znacząco zwiększyły potencjał rozwojowy gdańskiej uczelni. 

Realizacja video: Mikołaj Polak/Biuro Promocji AWFiS

  •  Rozbudowa mariny NCŻ AWFiS 

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dr. Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich może się poszczycić najnowocześniejszą mariną żeglarską w Polsce. Prace nad jej rozbudową rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku, a zwieńczone zostały 20 maja uroczystym przecięciem wstęgi i pierwszym zejściem na wodę w wykonaniu mistrza świata w windsurfingu Piotra Myszki i zawodników Klubu Sportowego AZS AWFiS.

Inwestycja (budowa pomostu o długości 114,8 m) finansowana była przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

NCŻ to ośrodek edukacyjno–dydaktyczny i naukowo–badawczy. Organizowane są w nim szkolenia zawodników, kursy przygotowawcze dla trenerów. Ośrodek służy żeglarstwu olimpijskiemu, młodzieżowemu i osób niepełnosprawnych.

  • Hala Gimnastyczna Leszka Blanika

Hala Gimnastyczna Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFiS – to perełka wśród obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Hala została wyposażona w specjalistyczny sprzęt gimnastyczny posiadający wszelkie certyfikaty Światowej Federacji Gimnastycznej (Federation International de Gymnastique – FIG), co umożliwiaja wszechstronny trening. 

Hala dysponuje mobilnymi trybunami dla 300 osób. Obiekt jest wyposażony w system klimatyzacji i wentylacji, węzeł solarny i pełny monitoring, a steruje się nim się poprzez specjalistyczny, inteligentny system BMS. Znajdują się tu również pomieszczenia dydaktyczne, siłownia, pomieszczenia odnowy biologicznej czy laboratoria naukowe.

  • Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie AWFiS

W latach 2012-2013 dzięki funduszom Unii Europejskiej, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego gruntownie przebudowano jedną z hal sportowych na Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie AWFiS. 

Obecnie pracownicy uczelni oraz studenci mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu spełniającego najwyższe światowe standardy jak np.: Biodex – zestaw do oceny momentów siły mięśniowej, czy ergospirometr do wykonywania badań wydolnościowych. Na wyposażeniu laboratorium jest również aparatura, którą pochwalić się mogą najlepsze tego typu placówki, np.: Vicon system do analizy ruchu w trzech płaszczyznach.

Laboratorium służy pracownikom naukowym uczelni i współpracującym z nimi naukowcom z innych ośrodków w realizowaniu wielu ciekawych projektów naukowych. Efektem są cenne, wysoko punktowane publikacje oraz wartościowe dysertacje doktorskie i habilitacyjne. 

  • Modernizacja boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią

Zakres prac modernizacyjnych objął wymianę nawierzchni syntetycznej na płycie boiska o wymiarach 109×69 m (obszar do gry 104×65 m), wymianę 299 sztuk krzesełek, czyli 100% miejsc widowni; wymianę elementów systemu oświetlenia boiska, zadaszeń dla zawodników rezerwowych oraz modernizację ogrodzenia boiska. Obiekt uzyskał atest FIFA 1.

  • Termomodernizacja kampusu AWFiS w Gdańsku

Dzięki pozyskaniu odpowiednich środków finansowych w 2013 roku rozpo­częto rozległe prace termomodernizacyjne, które miały na celu:

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię o około 30–35%,  

– ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zmniejszenie kosztów energii.

Zakres prac okazał się bardzo szeroki i objął docieplenie ścian zewnętrznych – 10 700 m kw.; docieplenie dachów – 7000 m kw.; wymianę okien i drzwi – 1500 m kw.; modernizację systemu centralnego ogrzewania – montaż nowej instalacji i grzejników z zaworami termostatycznymi; modernizację systemu c.w.u.; montaż nowej instalacji wraz z bateriami wodooszczędnymi; instalację kolektorów słonecznych – 226 m kw.; modernizację systemu wentylacji; montaż kanałów i 15 nowych central wentylacyjnych; montaż sterowania i automatyki.

Całkowita modernizowana powierzchnia budynków wyniosła 140 122 m kw., zaś całkowity koszt objęty umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 11,8 mln zł. Dofi­nansowanie z NFOŚiGW oszacowano na 9,3 mln zł.

Ponadto wykonano roboty towarzyszące na łączną kwotę 1,3 mln zł, w tym między innymi moderni­zację schodów przez budynkiem głównym wraz z wykonaniem wejścia, remont zadaszenia nad forum studenckim, dodatkowe cztery centrale wentylacyjne oraz liczne roboty remontowe.