28 kw. 2020

Gdańska AWFiS zawiesza zajęcia dydaktyczne do 10 kwietnia

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce oraz komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 marca 2020 r. o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r., mając na uwadze bezpieczeństwo studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników AWFiS Gdańsk oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, odwołane są wszelkie zajęcia dydaktyczne realizowane na terenie AWFiS Gdańsk do dnia 10 kwietnia 2020 r. włącznie.

Zarządzenie Rektora nr 16/2020https://awfgdansk.sisco.info/uploaded_files/serwis_files/attachments/zarzadzenia/128/44c725df30bda540.pdf

Zarządzenie Rektora nr 23/2020https://awf.gdansk.sisco.info/zarzadzenia,11_1-2020-3_137

Zarządzenie Rektora nr 24/2020 w sprawie kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:  https://awf.gdansk.sisco.info/zarzadzenia,11_1-2020-3_138

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można też znaleźć na: gov.pl/koronawirus