10 mar 2020

Wytyczne i zalecenia dla studentów i pracowników AWFiS w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z informacjami o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, władze AWFiS podjęły decyzję o wstrzymaniu planowanych wyjazdów pracowników i studentów AWFiS do krajów azjatyckich, Włoch i innych krajów w których stwierdzono występowanie koronawirusa, a także o usprawiedliwieniu nieobecności w pracy i podczas zajęć osób powracających z tych kierunków. Zaleca się też bieżące śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) i stosowanie się do zaleceń higieniczno-sanitarnych GIS.

Decyzją władz uczelni, osoby przybywające bądź powracające obecnie z krajów azjatyckich: Chin z Wietnamu oraz Niemiec i Włoch (zwłaszcza z regionów Lombardia, Wenecja Piemont, Emilia Romania i Lacjum) i innych krajów w których stwierdzono występowanie koronowirusa – powinny ograniczyć aktywność społeczną w przeciągu najbliższych 14 dni i pozostać w tym czasie w domu, dokładnie monitorując swój stan zdrowia.

Pracownik jest zobowiązany przekazać kierownikowi jednostki emailem albo telefonicznie wyżej wymieniony fakt a następnie potwierdzić: emailem na adres:  kadry@awf.gda.pl oraz telefonicznie  tel (58) 55 47 165

Studenci są zobowiązani przekazanie mailem wyżej wymieniony fakt Panu Dziekanowi Wydziału Kultury Fizycznej dziekan@awf.gda.pl

Studenci cudzoziemcy są zobowiązani przekazanie mailem wyżej wymieniony fakt Panu Sebastianowi Osmólskiemu sebastian.osmolski@awf.gda.pl

Studenci ERASMUS są zobowiązani przekazanie mailem wyżej wymieniony fakt Pani Uszuli Czepukojć urszula.czepukojc@awf.gda.pl

W razie wystąpienia dolegliwości ze strony układu oddechowego, powinny skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (psse.gda.pl) lub z najbliższym szpitalnym oddziałem chorób zakaźnych:

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk

Niezbędne informacje, dotyczące postępowania w przypadku podejrzeń o zarażenie koronawirusem można uzyskać też pod uruchomionym przez Ministerstwo Zdrowia numerem 800 190 590, linia jest czynna przez całą dobę.

Zalecana nieobecność pracowników AWFiS w pracy będzie uważana za nieobecność usprawiedliwioną (pracownicy są proszeni o poinformowanie o tym fakcie kierownika danej jednostki).

Nieobecność studentów na zajęciach dydaktycznych również będzie nieobecnością usprawiedliwioną. Prowadzący zajęcia będą zobowiązani do odpowiedniego uwzględnienia sytuacji poszczególnych studentów w organizacji zajęć i zaliczeń.

Jednocześnie władze AWFiS podjęły decyzję o wstrzymaniu wszystkich planowanych wyjazdów pracowników i studentów AWFiS w omawiane regiony.

Decyzja władz uczelni AWFiS obowiązuje od 02 marca 2020 do odwołania.

Przydatne linki:

WSSE w Gdańsku – http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/1044-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

GIS – https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

MSZ – https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Powołując się również na komunikat przedstawiamy ważne informacje:

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.Jak się zachować, jeśli podejrzewamy zarażenie koronawirusem?

Z podejrzeniem koronawirusa nigdy nie powinniśmy zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani na szpitalne oddziały ratunkowe.Jeśli jednocześnie występująw Państwa: wysoka gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem prosimy o dzwonić na całodobową infolinię NFZ – 800 190 590Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Trójmieście:

WSSE w Gdańsku, ul. Dębinki 4, tel. 605 602 195

PSSE Gdańsk, ul. Wałowa 27, tel. 698 941 776

PSSE Gdynia, ul. Starowiejska 50, tel. 605 462 480

PSSE Sopot, ul. Kościuszki 23, tel. 663 399 599

Graniczna SSE w Gdyni, ul. Kontenerowa 69, tel. 608 358 721.pdf