26 Mar 2020

Prof. Cięszczyk pełniącym obowiązki rektora AWFIS

Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydował, że funkcji rektora AWFiS z dniem 30 marca nie będzie już pełnił prof. nadz. dr hab. Waldemara Moski. Rektor Moska ze względu na stan swojego zdrowia od dłuższego już czasu nie wykonywał swoich obowiązków powierzając bieżące zarządzanie uczelnią prorektorom. W dłuższej perspektywie czasu nie było większych szans na powrót rektora Moski do wykonywania obowiązków służbowych.
 
W związku z tym kierowaniem uczelni zajmie się z dniem 31 marca 2020 wybrany w styczniu rektor-elekt prof. dr hab. Paweł Cięszczyk. W opinii społeczności akademickiej powinno to wreszcie ustabilizować i uspokoić sytuację na uczelni, która aktualnie uchodzi za najlepszą szkołę wyższą kształcącą specjalistów na potrzeby sportu.

Prof. Paweł Cięszczyk pochodzi z Goleniowa. Najwyższy tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskał w wieku 41 lat. Na gdańską uczelnię trafił z Uniwersytetu Szczecińskiego. To dzięki prof. Cięszczykowi powstał w Szczecinie najnowocześniejszy w Polsce ośrodek badań sportowców –  Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Dodać jeszcze warto Profesor Cięszczyk to światowej sławy specjalista zajmujący się genetyką sportową. Jako jeden z niewielu polskich naukowców pracujących w naukach z zakresu kultury fizycznej opublikował swoją pracę w Nature Communications. Jest również posiadaczem „Zachodniopomorskiego Nobla” – nagrody, która przyznawana jest tylko najwybitniejszym naukowcom z Pomorza Zachodniego.