05 mar 2020

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Resistance Training for Health and Peak Performance in Sports”

W 2020 roku Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, będzie obchodzić 50-lecie swojego istnienia. Ponieważ AWF Katowice jest ważnym ośrodkiem związanym z nauką o zdrowiu, aktywności fizycznej, sporcie a jednocześnie ma jeden z najsilniejszych klubów sportowych w naszym kraju, podjęliśmy się organizacji międzynarodowej konferencji naukowej. Konferencja związaną jest z szeroko pojętym kształtowaniem siły mięśniowej w profilaktyce zdrowotnej jak również w przygotowaniu sprawnościowym zawodników różnych dyscyplin sportu.

Miejscem konferencji będzie kampus AWF Katowice, a w ramach konferencji głównymi wykładowcami będą zaproszeni światowej klasy naukowcy, autorytety w dziedzinie treningu oporowego. Konferencja będzie obejmować dwa zasadnicze zagadnienia. Pierwszy dotyczyć będzie treningu oporowego, kształtowania siły i mocy mięśniowej w sporcie wyczynowym, w celu optymalizacji wyniku sportowego. Drugi będzie dotyczył kształtowania siły mięśniowej jako formy profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji pourazowej. Czołowi naukowcy, zarówno z kraju jak i zagranicy będą mieli okazję zaprezentować swoje najnowsze osiągnięcia, wyniki badań, a wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wymienić się przemyśleniami na temat nowości w kształtowaniu siły i mocy mięśniowej. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję opublikować swoje prace w renomowanych czasopismach, ponieważ konferencja została objęta patronatem 4 naukowych periodyków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców zajmujących się sportem, a także studentów i trenerów, dietetyków, sportowców zainteresowanych oceną, monitorowaniem i kształtowaniem siły mięśniowej na to wydarzenie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na www.strength.awf.katowice.pl

international_scientific_conference_katowice_2020