13 mar 2020

Informacja od Uczelnianej Komisji Wyborczej AWFiS

Szanowni Państo,

w związku z zagrożeniem wywołanym wirusem COVID-19 (koronawirus) oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania jego rozprzestrzenianiu się, odwołuje się :

1) Zaplanowane na dzień 24.03.2020 r. wybory na kadencję 2020-2024 do Senatu AWFiS z podgrupy pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi i Kolegium Elektorów z podgrupy pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi,

2) Zaplanowane na dzień 24.03.2020 r. dodatkowe wybory na kadencję 2020-2024 do Senatu AWFiS z podgrupy pozostałych nauczycieli akademickich i Kolegium Elektorów z podgrupy pozostałych nauczycieli akademickich,

3) Zaplanowane na dzień 31.03.2020 r. wybory na kadencję 2020-2024 do Rady Naukowej Akademii.

Nowe terminy wyborów, o których mowa w § 1, zostaną wyznaczone po ustaniu zagrożenia  wirusem COVID-19.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.