06 Lut 2020

Oświadczenie w sprawie nadania tytuł doktora honoris causa w AWFiS

Uprzejmie informuję, że w związku z wątpliwościami proceduralnymi dotyczącymi powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa AWFiS w Gdańsku oraz trwającym okresem kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP, rektor dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS zawnioskował o zdjęcie z porządku posiedzenia Senatu AWFiS z dnia 5 lutego 2020 r. uchwały w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causaAkademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Panu dr Andrzejowi Dudzie – Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. W reakcji na wniosek Senat AWFiS postanowił odłożyć dalsze czynności postępowania na okres powyborczy.Karolina Rogowskarzecznik prasowy AWFiS