09 Sty 2020

Prof. dr hab. Paweł Cięszczyk wygrał wybory na Rektora na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo,

nowym rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu będzie prof. dr hab. Paweł Cięszczyk. W czwartek podczas posiedzenia Uczelnianego Kolegium Elektorów, które odbyło się w Sali Senackiej AWFiS, prof. dr hab. Paweł Cięszczyk otrzymał 18 głosów elektorskich.

Czteroletnia kadencja nowego rektora rozpocznie się 1 września 2020 r.

Rada Akademii jako kandydatów na Rektora AWFiS wskazała następujące osoby: dr hab. Wojciecha Ratkowskiego prof. AWFiS oraz prof. dr hab. Pawła Cięszczyka.

Kandydaci, o których mowa uzyskali w wyborach następującą liczbę głosów:

dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS – 3,

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk – 18.

Serdecznie gratulujemy.