09 Sty 2020

Kalendarz czynności wyborczych i godziny rektorskie w dniu 9.01.2020

Szanowni Państwo,
Uczelniana Komisja Wyborcza przypomina, iż w dniu jutrzejszym, tj. 9 stycznia 2020 roku o godz. 14.00 w Sali Senackiej odbędą się wybory uzupełniające do Senatu AWFiS z podgrupy nauczycieli akademickich będących profesorami oraz profesorami uczelni oraz do Rady Naukowej Akademii.

Prosimy o niezawodne stawiennictwo i udział w wyborach.