30 Gru 2019

Zmarł prof. dr hab. Zbigniew Szot

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 29 grudnia 2019 roku

w wieku 81 lat odszedł nagle

ś.p. Zbigniew Szot.

Msza żałobna odprawiona zostanie dnia 4. stycznia 2020 r. (sobota)

o godz. 10:30 w kościele św. Jakuba w Gdańsku-Oliwie (ul. Czyżewskiego).

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się bezpośrednio po mszy,

na cmentarzu na Krakowcu (ul. Kępna).

Pan prof. dr hab. Zbigniew Szot ur. 29/04/1938 w Piekarach Śląskich, zm. 29/12/2019 w Gdańsku. Był emerytowanym nauczycielem akademickim Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ukończył wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, a w dziesięć lat później stopień dr hab. nauk o kulturze fizycznej.

10 października 2005 roku postanowieniem prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.

Był trenerem I klasy w gimnastyce sportowej.

W 1971 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Przez kilkanaście lat pełnił funkcję kierownika Katedry Gimnastyki, był promotorem wielu studentów i doktorantów.

Pan prof. Szot był również pomysłodawcą i założycielem Zespołu Tańca Ludowego „Neptun” w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Na Uczelni pracował do 2012 roku, jednak z AWFiS związany był do końca swojego życia.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat i cała społeczność akademicka