07 Lis 2019

Stanowisko NSZZ Solidarność, ZNP Pracowników AWFiS w Gdańsku w sprawie zmniejszenia odpisu na ZFŚS

Stanowisko NSZZ Solidarność, ZNP Pracowników AWFiS w Gdańsku w sprawie zmniejszenia odpisu na ZFŚS