15 Paź 2019

Zakończenie Sezonu Żeglarskiego w NCŻ 2019

Za nami trzy wyjątkowo intensywne dni z żeglarstwem na pierwszym planie. W Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w dniach 11-13 października 2019 odbyły się ważne wydarzenia:  V Memoriał Krzysztofa Zawalskiego, World Sailing International Measurers Seminar, Zakończenie Sezonu Żeglarskiego 2019.

     Połączenie wydarzeń zaowocowało mocą atrakcji nie tylko sportowych czy szkoleniowych, ale również tych o wymiarze symbolicznym jakim jest uroczyste opuszczenie bandery na maszcie flagowym NCŻ AWFiS. Władze uczelni reprezentowała Anna Lewandowska- dyrektor finansowy, a partnerów strategicznych NCŻ AWFiS dr Tomasz Chamera- Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, Mariusz Pluta- dyrektor ZSO nr 6, Cezariusz Piórczyk- kierownik sekcji żeglarskiej KS AZS AWFiS.  Zasłużeni pracownicy AWFiS: Kpt. Grzegorz Przybylski oraz Kpt. Adam Woźniak. Liczni goście, uczestnicy regat, przyjaciele NCŻ AWFiS i miłośnicy żeglarstwa.

   Warto dodać, że dzięki Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu oraz AWFiS przeprowadzone zostałomiędzynarodowe szkolenie sędziów, które zakończono egzaminem na International Measuer przyznawane przez World Sailing – Międzynarodową Federację Żeglarską. Nad prawidłowością szkolenia i procesu egzaminacyjnego czuwał Grek- Dimitris Dimou, który jest również Prezydentem klasy regatowej 470 i odpowiedzialnym za sprzęt sędzią Igrzysk Olimpijskich, asystował mu Hindus- Aijt Diaz, który jest międzynarodowym mierniczym. Wydarzenie połączone było z V Memoriałem Krzysztofa Zawalskiego, który był twórcą, pomysłodawcą i założycielem NCŻ AWFiS , a obecnie jego patronem.

– Pamiętamy Krzysztofa Zawalskiego jako człowieka, który był profesjonalistą we wszystkim co robił, urodzony żeglarz, nauczyciel olimpijczyków, pracownik naukowy AWFiS, autor kilkudziesięciu publikacji związanej z żeglarstwem. Czynnie wspierał działania władz Gdańska w promowaniu żeglarstwa i związków miasta z morzem. A przede wszystkim był osobą o przyjaznym usposobieniu i dobrym sercu. To dzięki niemu jesteśmy dzisiaj
w najpiękniejszym ośrodku szkoleniowym żeglarstwa w Polsce – 
powiedział rektor dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS.

Sezon można uznać za bardzo udany i efektywny. Narodowe Centrum Żeglarstwa odnosi kolejne sukcesy. Obok swojej normalnej działalności, przyjeżdżają i szkolą się tutaj żeglarze światowej sławy.

– To był kolejny dobry rok kooperacji AWFiS w Gdańsku i PZŻ, zarówno w zakresie współpracy międzynarodowej, jak i organizacji zgrupowań i konsultacji szkoleniowych, w zakresie szkolenia kadr instruktorskich i trenerskich, czy też żeglarzy z niepełnosprawnością. Współpracujemy również w obszarze działań zewnętrznych, realizowanych przy wykorzystaniu sprzętu NCŻ, zarówno podczas regat o charakterze sportowym, ale także charytatywnym oraz upowszechniania i rozwoju. Rozegraliśmy tutaj po raz kolejny Mistrzostwa Polski w konkurencjach olimpijskich i młodzieżowych. To był rok dobrego rozwoju, cieszę się że współpraca Narodowego Centrum Żeglarstwa, Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu rozwija się we właściwym kierunku – podsumował Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Narodowe Centrum Żeglarstwa pełni bardzo ważną rolę. To tutaj kształci się kadra trenersko – instruktorska w żeglarstwie sportowym, a także w zakresie rekreacji żeglarskiej, tutaj prowadzone są badania eksperymentalne z zakresu testowania sprzętu, techniki, taktyki, itp., a swoje zgrupowania odbywa kadra olimpijska i narodowa PZŻ. NCŻ jest też gospodarzem wielu regat żeglarskich, tutaj szkoli się żeglarska młodzież, a także żeglarze niepełnosprawni.

Pomimo licznych wyzwań, to był  dobry bardzo dobry jakościowo sezon, który opieraliśmy na współpracy międzynarodowej. NCŻ AWFiS obok realizowowanych planów i  swoich standardowych aktywności, realizuje takie, które są szczególnie istotne. World Sailing, International Judges Seminar (zrealizowany w marcu), World Sailing Emerging Nations Program (zrealizowany w lipcu), World Sailing International Measurer (zrealizowany w październiku), wszystkie przy znakomitych informacjach zwrtonych prowadzących, uczestników. Pojawiły się także oficjlane podziękowania władz światowego żeglarstwa. Kończymy sezon V Memoriałem Krzysztofa Zawalskiego oraz opuszczeniem bandery na maszcie flagowym NCŻ AWFiS. Symolicznym i dodatkowym zwieńczeniem sukcesów śp. Krzysztofa Zawalskiego i naszych starań przez lata po jego odejściu, jest aplikacja o przyznanie nam certyfikatu Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej (World Sailing), dzięki czemu oficjalnie dołączymy do grona najlepszych ośrodków szkoleniowych na świecie, rekomendowanych przez World Sailing. Warto zaznaczyć, że ta lista nie jest długa, co dodatkowo nas nobilituje. Dziękuję za zaufanie i owocną współpracę władzom uczelni na czele z JM rektorem dr hab. Waldemarem Moską, prof. AWFiS, władzom Polskiego Związku Żeglarskiego, na czele prezesem – dr Tomaszem Chamerą, partnerom, współpracownikom, w szczególny sposób koleżankom i kolegom z AWFiS, w tym  mojej, najlepszej załodze NCŻ AWFiS – podsumowuje  Maciej Szafran.

Relacja wideo – Mikołaj Polak