14 Paź 2019

Płatne staże dla studentów

W związku z realizacją przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku projektów unijnych „Dobry skok na dobry staż” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS w Gdańsku – etap II” Akademickie Centrum Karier zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w płatnych stażach zawodowych.

Dla kogo?

– dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich wydziałów AWFiS:

  • II i III roku studiów pierwszego stopnia,
  • I i II roku studiów drugiego stopnia
  • IV i V roku jednolitych studiów magisterskich

– warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu studenta;  preferowany wiek poniżej 30 lat w chwili przystąpienia do stażu

– nie musisz być obywatelem Unii Europejskiej, aby wziąć udział w projekcie!

Kiedy?

– na staż można się zgłaszać od teraz do stycznia 2022 roku lub do wyczerpania miejsc

– staż jest stażem ciągłym i trwa 6 tygodni, 20 godzin tygodniowo, tj. 120 godzin łącznie i odbywa się u jednego pracodawcy

– staż najlepiej zrealizować do dnia obrony, wówczas możliwe będzie otrzymanie pełnej stawki stażowej

Gdzie?

– staże odbywają się w przedsiębiorstwach prowadzących działalność zgodną z efektami kształcenia, tj. klubach sportowych, ośrodkach spa, biurach turystycznych, klubach fitness, hotelach, organizacjach turystycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, ośrodkach terapeutycznych,  szkołach, przedszkolach,  ośrodkach zdrowia, itp.

– gdy zaczniesz staż, wspierać Ciebie będzie opiekun stażu, tj. doświadczony pracownik zatrudniony w miejscu Twojego stażu

– są dwie możliwości: Ty sam proponujesz miejsce (wówczas masz pierwszeństwo) lub my wskazujemy Tobie potencjalne miejsce stażu

Czy warto?

Korzyści zdobywania doświadczenia zawodowego w trakcie studiów chyba nie musimy nikomu tłumaczyć, ale co powinieneś wiedzieć – jest to wyjątkowa możliwość odbycia stażu płatnego! Za 6 tygodni pracy (120 godzin tj. ¾ etatu) otrzymasz wynagrodzenie z funduszy unijnych w wysokości 1644 zł netto. W dodatku zdobędziesz nowe doświadczenie związane stricte z Twoim wykształceniem, które śmiało będziesz mógł wykazać w swoim CV!

 Masz jeszcze pytania?

Zapraszamy Cię do naszego biura – pok. 115, budynek B w godzinach 8:30 – 14:30.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze miejsca stażu, pomoże Ci nasz doradca zawodowy.

więcej na: http://www.ack2015.awfis.net/platne-staze/