07 Paź 2019

Informacja

W związku z akcją dezinformacyjną prowadzoną przeciwko Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku informujemy, że nie jest prawdą, iż Przewodniczący Rady Akademii  jest członkiem albo aktywnym działaczem jakiejkolwiek partii politycznej. Jest natomiast prawdą, że ma on rozległe doświadczenie w administracji publicznej. W latach 1997-1999 był członkiem zespołu zadaniowego do spraw harmonizacji technicznej, w latach 2003-2005 pracował w MRiRW jako doradca ministra do spraw prawa europejskiego, w latach 2007-2013 był członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, a w latach 2013-2015 pełnił funkcję podsekretarza stanu do spraw prawnych i traktatowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W sferze publicznej Przewodniczący Rady Akademii jest najbardziej znany z publikacji naukowych z zakresu prawa europejskiego.