18 Paź 2019

Informacja od p.o. Rektora

Szanowni Państwo,

w dniu 17 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Elektorów AWFiS, podczas którego przewodniczący Kolegium stwierdził wygaśnięcie mandatu Rektora prof. Waldemara Moski i objęcie funkcji p.o. Rektora przez moją osobę.

Sprawować ją będę do dnia wyboru Rektora, który kierować będzie Uczelnią do dnia 31 sierpnia 2020 roku. 1 września 2020 roku rozpocznie się kadencja nowego Rektora.

Jestem w pełni świadomy odpowiedzialności jaka na mnie spoczywa, jednocześnie proszę o przyjęcie moich podziękowań za okazane mi zaufanie oraz powierzenie misji kierowania uczelnią w tym przejściowym okresie.

Zwracam się do całej naszej społeczności akademickiej z prośbą o współpracę, pozytywną działalność dla dobra Uczelni i dla poprawy jej wizerunku bez względu na różnice w poglądach, które nie powinny działać destrukcyjnie, a tym samym niweczyć naszego dorobku. Wszystkim życzę czekających nas mądrych decyzji i wyborów, które zapewnią stabilizację i dobrą przyszłość Uczelni.

— prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
p.o. Rektora AWFiS