Skład Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy AWFiS w Gdańsku 

Przewodniczący: dr Marek Fostiak, marek.fostiak@awf.gda.pl , tel. 585547374

Wice przewodniczący: dr Mirosław Piątek, miroslaw.piatek@awf.gda.pl ,  tel. 585547374

Członkowie: Sekretarz: Hanna Roszkowska, hanna.roszkowska@awf.gda.pl ,  tel. 585547195

Skarbnik: Beata Wysocka, beata.wysocka@awf.gda.pl , tel. 585547168

e-mail: solidarnosc.awfis@awf.gda.pl