Przewodnicząca RNA

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS

 

Członkowie Rady Naukowej Akademii:

dr hab. Dornowski Marcin, prof. AWFiS

dr hab. Jagiełło Władysław, prof. AWFiS

prof. dr hab. Jastrzębski Zbigniew

dr hab. Kochanowicz Andrzej, prof. AWFiS

prof. dr hab. Laskowski Radosław

dr hab. Leźnicka Katarzyna, prof. AWFiS

dr hab. Lipowski Mariusz, prof. AWFiS – Dyrektor Szkoły Doktorskiej

dr hab. Olszewski-Strzyżowski Dariusz, prof. AWFiS

dr hab. Szumilewicz Anna, prof. AWFiS

dr hab. Szwarc Andrzej, prof. AWFiS

dr hab. Godlewski Piotr, prof. AWFiS

 

Osoby uczestniczące z głosem doradczym:

mgr Ewa Rodziewicz – Flis – przedstawiciel samorządu doktorantów

studentka Aleksandra Główczyńska – przedstawiciel samorządu studentów