• Wszystkie ogłoszenia
  • Dla studenta
  • Dziekanat Fizjoterapia
  • Dziekanat Sport
  • Dziekanat Terapia Zajęciowa
  • Dziekanat Turystyka i Rekreacja
  • Dziekanat Wychowanie Fizyczne
  • Praktyki

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych 2020

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” serdecznie zapraszamy Studentów oraz ich Opiekunów Naukowych do wzięcia aktywnego udziału w tym wydarzeniu. KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE ONLINE Termin zgłoszenia udziału: do 19 marca 2021 r. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia, książeczkę […]

Zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna w roku akademickim 2020/2021

Zimowa sesja zaliczeniowa (dotyczy wykładów i ćwiczeń) dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków, lat i stopni rozpoczyna się na ostatnich zajęciach w semestrze i kończy z dniem 5 lutego 2021 r. Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów 1 i 4 roku JSM kierunku Fizjoterapia oraz 1 roku 1 stopnia kierunku Terapia Zajęciowa odbędzie się w terminie […]

UWAGA STUDENCI – II rok WF 1 stopnia grupy: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

W związku z kontaktem z nauczycielem chorym na COVID-19, decyzją Dziekana, studenci z powyższych grup, od dnia 10.12.2020 r.  przechodzą w zdalny tryb nauczania. Powrót do zajęć hybrydowych (zajęcia praktyczne na Uczelni) nastąpi od 14.12.2020 r.

KOMUNIKAT NR 51/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z dnia 07.12.2020 r.

Od dnia 07 grudnia br. zostaje przywrócona możliwość realizacji przedmiotu „Praktyka śródroczna” dla studentów II roku 2 stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne. Jednocześnie zostaje wydłużony termin realizacji w/w praktyki do 2 kwietnia 2021 r. Komunikat nr 51/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej z dn. 07.12.2020 r.

Uwaga Studenci!

Informujemy, że od dnia 30 listopada br. wznawiamy zajęcia na wszystkichkierunkach. Zajęcia prowadzone będą w sposób hybrydowy (w formie zdalneji stacjonarnej) wg planu zajęć umieszczonego na stronie internetowejUczelni. Jednocześnie przypominamy o zachowaniu jak największej ostrożności i nieprzychodzeniu na zajęcia osób z objawami przeziębienia. Przypominamyrównież, o konieczności informowania Uczelni o wszelkich przypadkachzachorowania na COVID-19 wśród studentów, […]

Zaliczenie wolontariatu w r.a. 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, na podstawie Zarządzenia Rektora nr 95/2020 z dnia 11 września br., dot. organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021,  informuję iż dopuszcza się zaliczenie wolontariatu na podstawie udokumentowanej (załącznik nr 1 Komunikatu nr 43, link poniżej) formy: – […]