Komunikaty Dziekana

Aneks do komunikatu w sprawie sesji zaliczeniowo egzaminacyjnej - 11.01.2018

Komunikat IOS I ITRZ 2017 - 16.11.2017