Ogłoszenia dziekanatu studia stacjonarne

dr W. Skrobot - 08.09.2017

11 września
8.00 - 9.00, sala AULA II poprawkowy-  dzienni, I poprawkowy - zaoczni
- diagnozowanie i programowanie
9.00 - 10.00, sala 20 B - II poprawkowy- egzamin-  terapia
zajęciowa rehabilitacja i ergoterapia
 
14 września
8.00 - 9.00, sala 108 - II poprawkowy zaoczni diagnozowanie i
programowanie egzamin
 
 

 

dr Karolina Siodmiak - 08.09.2017

Najbliższe konsultacje dla studentów odbędą się dnia 13.09.2017 o godz.
8.15-9.45,natomiast egzamin poprawkowy z psychologii(3 termin) odbędzie
się dnia 13.09.2017 godz. 9.45- 10.45 w sali 311.

dr J. Zajt - 08.09.2017

Zaliczenia poprawkowe z kinezyterapii dla studentów II roku, studiów
licencjackich odbędzie się 12 09 2017 o godz 12.00 sala 131.

Fizjoterapia, I rok, studia I st. - 05.09.2017

Egzamin poprawkowy  z przedmiotu: „Balneoklimatoligia i leczenie uzdrowiskowe” dla I roku ,
studia stacjonarne  II stopnia, kierunek Fizjoterapia odbędzie się
w dniu 06.09.2017r. o godz. 16.30 w Auli

Fizjoterapia, II rok, studia I st. - 05.09.2017

Egzamin poprawkowy  z przedmiotu: "Medycyna fizykalna i fizykoterapia" dla II roku ,
studia stacjonarne I stopnia, kierunek Fizjoterapia odbędzie się
w dniu 06.09.2017r. o godz. 15.00 w Auli