Ogłoszenia dziekanatu studia stacjonarne

od 30 lipca do 7 września 2018 dziekanat nieczynny - przerwa urlopowa - 26.07.2018

Komunikat nr 15 w sprawie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, semestr letni 2017/18 - 29.05.2018