Ogłoszenia dziekanatu studia stacjonarne

dr J. Zajt i dr A. Permoda - 21.10.2017

Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych zaprasza studentów kierunku
Fizjoterapia na seminarium na temat: "Kliniczne aspekty zostawania terapii
fali uderzeniowej", 24 października 2017, godz. 14.30, sala 108.
Andrzej Permoda i Jolanta Zajt

Fizjoterapia, I rok, studia II st. - 29.09.2017

Studenci I roku - 27.09.2017

I rok, Fizjoterapia, Terapia zajęciowa - 26.09.2017