Ogłoszenia dziekanatu studia stacjonarne

Godziny dziekańskie - 25.09.2018

Opiekunowie I roku Fizjoterapii i Terapii zajęciowej w roku akad 2018/19 - 14.09.2018

Wprowadzenie do studiów I rok, Fizjoterapia, Terapia zajęciowa akad. 2018/2019 - 14.09.2018

Komunikat nr 15 w sprawie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, semestr letni 2017/18 - 29.05.2018